Selskabsret

De fleste virksomheder har fokus på produktion og salg. Det giver naturligvis mening, men i flere tilfælde kan juridiske problemer opstå undervejs.

For eksempel:

  • Hvorledes ansætter man en medarbejder - rent juridisk?
  • Hvilke krav stilles der i dag til det såkaldte ansættelsesbevis?
  • Hvordan gribes en afskedigelse eller eventuel bortvisning korrekt an - rent juridisk. Kan man afskedige en ansat, der er gravid i 5 måned?
  • Hvorledes håndteres en misligholdt kontrakt - rent juridisk, hvis det i processen pludselig viser sig at kontrakten og/eller virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser er ukorrekt og uhensigtsmæssigt udfærdiget?
  • Skal en skyldner rent mekanisk sendes til inkasso via domstol og fogedret?
  • Eller findes der en mere hensigtsmæssig måde at forsøge at få tilgodehavendet dækket på forinden?
  • Hvorledes forholder man sig til krav fra det offentlige, f.eks. i forhold til SKAT?
  • Kan man få henstand med at afregne sin moms?

Mange dagligdags problemstillinger løses bedst hvis de er adresseret og håndteret, inden de for alvor når at udvikle sig og måske løbe løbsk.

Jeg kan hjælpe med ovenstående.
Kontakt mig og hør nærmere

Virksomhedsstruktur

Mange starter deres virksomhed som personligt drevet.

De får et CVR. NR. og bliver momsregistreret.

Herefter er der fokus på produktion og salg.

Men er der også fokus på hvordan virksomheden organiseres senere hen, f.eks. mest hensigtsmæssigt gøres klar til et salg?

Hvad er en "NDA", en "due dilligence" - og hvad er et S.M.B.A.?

Mange virksomheder forlader sig alene på rådgivning af deres revisor.

Men en advokat kan måske i dialog bidrage med mere kreative løsningsforslag.

Der kan afgjort være fordele ved at indrette sin erhvervsvirksomhed i en eller anden form for selskabsform, både af hensyn til det skattemæssige, men navnlig også af hensyn til spørgsmålet om hæftelse.

Et fejlslagent projekt risikerer at efterlade stor, personlig gæld. Og hvad så?

Nogle forsømmer at tage stilling til virksomhedens juridiske status i dén forbindelse, og en skønne dag er det måske for sent.

Jeg kan hjælpe med ovenstående.
Kontakt mig og hør nærmere

Processer

Med IT-teknologiens udbredelse er mange arbejdsrutiner blevet ændret.

Hvor det tidligere var kutyme at skulle hen på advokatens kontor for at drøfte sagen og de relevante dokumenter, bilag o.a., kan meget i dag klares via telefon og internettet.

Relevante dokumenter scannes og sendes via e-mail frem og tilbage mellem klienten og mig, og eventuelle fysiske møder kan afholdes når de er absolut nødvendige, og i så fald på virksomhedens adresse.

Derved sparer virksomheden og jeg betydelige ressourcer, hvilket bl.a. betyder lavere priser for de juridiske ydelser, vel og mærke af samme kvalitet som hos de fysisk etablerede advokatvirksomheder, men med højere omkostninger.

Hvornår har virksomheden sidst gennemgået bogholderiet for at finde ud af hvad der egentligt blev brugt på ekstern advokat sidste år?

Den praktiske, daglige juridiske hverdag behøver ikke at være præget af store regninger - og advokater der kan være svære at komme i forbindelse med når det indimellem haster.

Hurtig, relevant, kompetent og tilgængelig juridisk rådgivning til en fornuftig pris.

Jeg kan hjælpe med ovenstående.
Kontakt mig og hør nærmere