Michael Thyrring

Omfattende viden inden for praktisk erhvervsjura, herunder aftaler, selskabsret, inkasso, markedsføring, konkurrencelov, ansættelsesret og finansiering. Betydelig erfaring med rådgivning på direktionsniveau og forståelse for de praktiske og politiske forhold vedrørende virksomhedsdrift.

Inden for områderne person-, familie- og arveret samt køb og salg af fast ejendom samarbejder jeg blandt andet med netportalen Ageras.